Θεοχάρακης α.ε.

Η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. αποτελεί την πρώτη Ανώνυμη Εταιρεία του Ομίλου Θεοχαράκη. Ιδρύθηκε το 1959 και η πρώτη εμπορική της δραστηριότητα, η οποία συνεχίζεται με επιτυχία μέχρι σήμερα, είναι η επίσημη αντιπροσώπευση και διανομή των ελαστικών YOKOHAMA.

Με το πέρασμα των χρόνων, η Εταιρεία επεκτάθηκε στην διανομή μιας ευρείας γκάμας προϊόντων, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα καταναλωτικών και επαγγελματικών αναγκών.