ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΥΟΚΟΗΑΜΑ και CHELSEA FC                                                                                                                                  πάντα με υψηλούς στόχους και
σε διαρκή αγώνα προς την κορυφή

Η ΥΟΚΟΗΑΜΑ συνάπτει σύναψη

χορηγικής συμφωνίας με την

παγκοσμίου κύρους Αγγλική

ποδοσφαιρική ομάδα της Chelsea.